RADIOAMATÉRSKÝ OBČASNÍK

OK1CJB - Jaroslav Janata - Czech Republic - QTH:Říčany - Loc: JN79hx - EPC:#1217 - SWL: OK1 15512

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
       OK1CJB                    Jaroslav Janata                    Czech Republic                    QTH: Říčany                    Loc: JN79hx                    EPC:  #1217                    OK QRP CLUB No: 533                    SWL:  OK1 15512      

Softstart zdroje k TRX

Tisk


UPOZORNĚNÍ: POPISOVANÉ ÚPRAVY ZDROJE BY MĚLY PROVÁDĚT POUZE OSOBY S PŘÍSLUŠNOU ELEKTROTECHNICKOU KVALIFIKACÍ PODLE VYHL.50/78SB. PRACUJETE SE SÍŤOVÝM NAPĚTÍM 230V AC, KTERÉ JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ. POKUD SI NEJSTE JISTI, POŽÁDEJTE O POMOC ODBORNÍKA.

AUTOŘI WEBU A ČLÁNKU SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ŠKOD NA MAJETKU A ŽIVOTECH.
Autor článku nemá žádný pracovní ani obchodní vztah s firmou Metronix Plzeň.

SOFTSTART
Omezovač nárazového proudu transformátoru.  Tak se označuje sepnutí indukční zátěže. Vyskytují se s různou konstrukcí ve dvou případech:
  1. U el. motorů dnes nahrazují moduly SOFTSTARTu reverzní přepínačehvězda/trojúhelník při rozběhu motoru.
  2. U zdrojů, zvláště s toroidními transformátory se pomocí modulů SOFTSTART omezuje proudový náraz při zapnutí zdroje.Právě tento případ je pro nás zajímavý a použitelný.
Delší dobu mám k dispozici klasický zdroj s toroidním transformátorem od OK2EZ 13,8V 25A. Těchto zdrojů se vyskytuje mezi hamy v OK/OM poměrně velké množství. Byl popsán i v holickém sborníku, případně manuál je ke stažení [1]. Klasická robustní konstrukce s využitím toroidního transformátoru, nikoliv spínaný zdroj. Problémem při zapnutí zdroje byl často vypadávající jistič v bytové instalaci B16A.Je lhostejné, zda se jedná o starší instalaci v soustavě TN-C nebo rok starou instalaci v soustavě TN-S
Přitom samotný zdroj je jištěn trubičkovou pojistku T3,15A. Na vině je proudový náraz, špička v odběru.V jistý okamžik po zapnutí pokud jsou vybity filtrační kondenzátory zdroje a odpor vinutí transformátoru je minimální,náběhový proud téměř odpovídá proudu zkratovému.Na tento velmi krátkodobý jev trubičková pojistka v našem případě nereaguje. ale  jistič s charakteristikou B 16A v našem případě "vyhazuje".

Zajímavě se snažil vysvětlit souvislosti revizní technik elektro (§9 E2A vyhl 50/78Sb). Navrhoval výměnu jističe s charakteristikou B v bytové instalaci za jistič s charakteristikou C nebo D. Na můj dotaz o selektivitě jištění začínal být lehce nervozní. Prakticky jsme vyzkoušeli záměnu jističe zásuvkového okruhu z B16 na C16 v bytovém rozvaděči.Výsledek dle mého očekávání byl ve vypínání hlavního jitiče charakteristiky B 25A před elektroměrem. To je již pod plombou. Dodavatelé, ČEZ nebo EON trvají na hlavním jistění v obytných domech a bytech v případě použití jističů na charakteristice B. Takže špatně. Podrobnější informace o sítích a jištění získáte viz [2] a [3].

Na vině je špatná konstrukce zdroje, pokud se podíváme do schématu, je jasné, že omezení náběhového proudu (špičky) zdroje je provedeno trvalým připojením dvou paralelně zapojených odporů 1ohm/5W, zapojené mezi pojistku a síťový vypínač,což je nedostatečné. Řešením je náhrada paralelních odporů za softstart modul. Na internetu je řada zapojení, přincip je zpravidla v časovači s obvodem 555 a relé. Po zapnutí je primár trafa napájen přes dostatečně dimenzovanou odporovou zátěž v serii s transformátorem po dobu 2-3s. To stačí k omezení náběhového proudu.Následně relé napřímo do sítě připojí primár transformátoru viz [4] a [5].

Hledal jsem spolehlivé zapojení.Našel jsem firmu Metronix z Plzně [5]. Firma vyrábí a prodává buď modul s označením SSM01 nebo stavebnici MS22050. Modul je dimenzován pro trafa s příkonem do 2kW. Naprosto vyhovující. Objednal jsem stavebnici,ale nemám souhlas autora na zveřejnění zapojení.
Stavba a montáž je bezproblémová a je otázkou večera. Zapojení od Metronixu má několik výhod proti jiným podobným modulům:
  1. Přímé napájení ze sítě. Moduly, které jsou napájeny z výkonového trafa, mohou při případném problému zdroje způsobit nepříjemnosti, protože relé z důvodu malého napájecího napětí nemusí spolehlivě sepnout a výkonové odpory mohou způsobit požár.
  2. Použití výkonových termistorů místo výkonových odporů. Moduly s výkonovými odpory mohou při poruše relé způsobit požár, protože nevydrží trvalý proud trafa.
  3.  Použité zapojení pokaždé (i při sebekratším odpojení napájení) dodrží čas 3 vteřiny pro opožděné sepnutí relé. Některé moduly používají pouze RC člen pro dosažení vhodného času a tedy při krátkodobém výpadku napájení spolehlivě "vyhodí" jistič !
  4. Někteří prodejci z důvodu být co nejlevnější, nabízí pro omezení nárazového proudu trafa pouze termistor. Samotný termistor je vhodný pouze pro trvalý proud a ne pro zdroje, kde proud primáru  kolísá při klíčování RX/TX 100W transceiveru.
Modul nemá žádné nastavovací prvky. Připojuje se přes svorkovnice v pl. spoji, vstup 230V AC L+N a výstup opět 230V AC L+N. Pro zpoždění sepnutí je cívka relé ovládána obvodem 4060 v katalogovém zapojení. Zpoždění sepnutí relé je nastaveno  dodanými součástkami na cca 5s.To je lepší nežli běžně používané prodlevy 2s. Baterie filtračních kondenzátorů tak bude mít delší životnost. Po montáži jsem desku spojů zatavil do několika vrstev černé fólie původně určené pro zatavení vytvořených akupaků, protože místa ve zdroji je velmi málo.Je to nevzhledné, ale praktické.
Mé zkušenosti z provozu upraveného zdroje jsou bez výhrad dobré. Není problém se zapnutím zdroje a padajícím jističem. Využití modulu se najde i v laboratorních zdrojích.
Došlo e-mailem
  • 07.03.2011 - Zdravím, k uvedenému článku o softstart modulu ke zdroji od OK2EZ dodám, že uvedený zdroj i modul používám několik let k plné spokojenosti. Na mých stránkách je popis dalších drobných úprav zdroje i fotky umístění modulu. Pokud máte zájem, můžete k článku připojit odkaz na mé stránky. Odkaz http://www.ok2dv.com. 73! Dalik, OK2DV
Odkazy  
[1]    http://old.ok2mtv.net/web/devices/zdroj/Zdroj%20-%20OK2EZ.pdf   
[2]    http://www.elektrika.cz
[3]    Ing. Michal Kříž "Příručka pro zkoušky elektrotechniků" (osmé vydání)
[4]    http://smety.webz.cz/softstart.html
[5]    http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/soft_start/soft_start.htm
[6]    http://www.metronix.cz/soft_start.html
 

hledat v obsahu

Přihlášení